banner

Woningen
De Lieverhof
Nijkerk
Woningbouw

Nieuwbouw 29 woningen | 2018
Stedenbouw | Architectuur | Bouwkunde | EPA-advies

Grenzend aan het centrum van Nijkerk zijn de 29 woningen van De Lieverhof gebouwd. De 6 huurwoningen en 23 koopwoningen vormen samen een stedenbouwkundige hof. Deze structuur kenmerkt zich door een publieke ruimten, die omsloten is door bebouwing.

Deze hof heeft een ontsluiting aan de Vrijheidslaan.

De architectuur van het plan volgt deze stedenbouwkundige opzet. Door in de hoeken de bebouwing door te zetten ontstaan niet alleen unieke woningen maar wordt het gevoel van geborgenheid wat kenmerkend is voor een hof, ook met de architectuur versterkt.

De verschillende kleuren metselwerk, de sprongen in het bouwvlak en de haakse kapvormen breken de volumes in een korrel, dat aansluit bij de omliggende bebouwing.

Door de keuze voor groen, straatwerk en straatverlichting mee te nemen in dezelfde sfeer ontstaat er een evenwichtig straatbeeld.