banner

Trainingscentrum
KLM
Haarlemmermeer
Utiliteitsbouw

2019
Interieur | Bouwkunde | Bouwbegeleiding | Constructie

Architect ontwerp; Sander Griffioen

Het nieuwe trainingscentrum van de KLM in Haarlemmermeer is een succesvolle samenwerking geworden tussen de betrokken partijen.

Het volume is eenvoudig in zijn verschijning en verstoort daarmee minimaal de huidige bebouwing. De naastliggende hoge toren en de L vorm van laaggebouw waren de basis voor het ontwerp.

Hier tussenin was een open ruimte die ideaal was om een uitbreiding van de trainingsfaciliteiten van de KLM te bouwen.

Door de doorlopende glazen plint lijkt het gebouw tussen de andere gebouwen te zweven. De voetgangers hebben door deze glazen plint ook een directe verbinding met wat er in het trainingscentrum gebeurt.

De bewegende simulatoren die opgebouwd zijn uit vliegtuigonderdelen zijn constructief los gehouden van de overige onderdelen van de constructie. Hierdoor is de mogelijkheid voor het over brengen van trillingen naar de rest van het gebouw geminimaliseerd.

De constructie is ook onderdeel van het interieur. De grote schuine kolommen vormen de ruimte. Alle beweging van mensen zijn ook aan deze structuur verbonden, waardoor de ruimte waarin de simulatoren staan volledig tot zijn recht komt.