banner

Circulair paviljoen Bloeidaal
Amersfoort
Utiliteitsbouw

2019
Architectuur | Bouwkunde | Bouwbegeleiding

Winnaar Amersfoortse Architectuurprijs 2020 categorie Small
In de achtertuin van het Amersfoortse natuurgebied Bloeidaal is een deel van het landschap uitgesneden en verhoogd om hieronder de ruimte te bieden voor het tijdelijk huisvesten van deze installatieadviseurs, die circulariteit en duurzaamheid ambiëren.

Na verschillende onderzoeken voor de materiaalkeuzes, maar ook vormstudies om een efficiënte vorm te vinden, is het ontwerp tot stand gekomen. Het energieneutrale gebouw heeft een minimale impact op zijn locatie en kan na vervulling van zijn functie volledig gedemonteerd worden en in zijn geheel of in delen op een andere locatie hergebruikt worden.

De verschijningsvorm van het gebouw heeft zijn oorsprong in de schuren die op de landerijen rondom het natuurgebied Bloeidaal veelvuldig aanwezig zijn en waren. Deze schuren hebben veelal de kenmerkende zwarte kleur.

Het programma kent een duidelijke geleding. Alle ruimten waar mensen werken zijn aan de zijde van Bloeidaal geplaatst met uitzicht op het natuurgebied. Alle ondersteunende ruimten aan de achterzijde, een centrale gang ligt daar tussenin en verbindt alle ruimten.

De fundering is opgebouwd uit betonelementen, deze kunnen na demontage van de staalconstructie opnieuw gebruikt worden. De uitkomende grond voor de fundering is verspreid over het omliggende terrein, hierdoor is er een gesloten grondbalans.

De staalconstructie staat direct op de poeren waardoor de tussenliggende vloer vrij van de overige constructie gemaakt is. Hierdoor kan deze verwijderd en opnieuw gebruikt worden bij demontage van het pand. De verdiepingsvloer is volledig gemaakt met gebruikt hout. Het gebruikte hout komt ook weer terug in de meubels van het interieur, waardoor de circulariteit zich niet alleen beperkt tot de schil en de structuur.

Het gebouw is energieneutraal, circulair en voorzien van de minimale installaties die nodig zijn om het gebouw te laten functioneren. Om de energievraag zo laag mogelijk te houden is het gebouw voorzien van een goed isolerende schil van sandwichpanelen en zijn alle naden extra afgeplakt, waardoor een extreem hoge luchtdichtheid behaald is. De zonnepanelen op het dak zorgen voor de energiebehoefte, maar zijn ook een onderzoek naar het gevolg van de kleur glas op de energieopwekking.

Het dak volgt de vorm van de plattegrond en is licht hellend. Het overstek is met zorg ontworpen en balanceert op de grens tussen maximale lichttoetreding en maximale zonwering. Het dak is bedekt met dakbegroeiing en zorgt daardoor voor een groen zicht vanuit Bloeidaal. Het heeft ook als functie om het regenwater te bufferen en langzaam af te voeren. Het regenwater, dat van het dak komt, wordt opgevangen in een grijswatertank en hergebruikt om de toiletten te spoelen.